Κατάσταση Μελών Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.):

  ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Σ.:  ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, Δ/ντρια Καρδιολογικού Τμήματος.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ, Δ/ντης Ψυχιατρικού Τομέα.

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Δ/ντρια Αναισθησιολογίας
  2. ΤΖΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ, Δ/ντής Παθολογίας
  3. ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΑ΄ Ω/Ρ/Λ/γίας
  4. ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΒ΄ Γαστρεντερολογίας
  5. ΜΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ειδικευόμενος
  6. ΒΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ Βιοχημικών-Χημικών
  7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΕ Ραδιολογίας
  8. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΤΕ Νοσηλευτών

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ντης Καρδιολογίας Μ.Ε.Θ
  2. ΓΚΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ/ντρια Παιδιατρικής
  3. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΕΑ' Παιδιατρικής
  4. ΚΟΤΣΙΑ ΑΝΝΑ, ΕΒ΄ Καρδιολογίας
  5. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ Βιοχημικών-Χημικών
  6. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕ Νοσηλευτών