• Εικόνα από το ΝοσοκομείοΤο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" ήταν αναπτυγμένο αρχικά στις κτιριακές δομές της οδού Γ. Παπανδρέου (που φέρουν σήμερα το όνομα Παλαιό ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ), όπου πλέον είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν μεταξύ άλλων το ΕΚΑΒ και το ΤΕΕ Νοσηλευτικής). Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970 αποφασίστηκε η μεταφορά του Νοσοκομείου στα κτίρια του Σανατορίου Ιωαννίνων επί της Λεωφόρου Μακρυγιάννη - που αποτελούν σήμερα την παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου - με ταυτόχρονη κατάργηση του Σανατορίου.
    Εδώ λοιπόν μεταφέρθηκε και αναπτύχθηκε ο βασικός κορμός των κλινικών και εργαστηρίων του Νοσοκομείου, ενώ στο Παλαιό ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ παρέμειναν ή εγκαταστάθηκαν υπηρεσίες και ιατρικά τμήματα τα οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα (Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή - ΤΕΕ Νοσηλευτικής, Ψυχιατρικές Δομές), καθώς και ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιατρικά Τμήματα (όπως Οφθαλμολογικό, Ψυχιατρικό κ.λπ.). Την περίοδο εκείνη άρχισαν να αναπτύσσονται ραγδαία από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιατρικά Πανεπιστημιακά Τμήματα, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διόγκωση των προβλημάτων, τα οποία κατά κύριο λόγο επικεντρωνόταν στην έλλειψη χώρων, προσωπικού αλλά και ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αρχικά κατασκευάστηκαν πέριξ του Παλαιού ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ προκατασκευασμένα κτίρια στα οποία στεγάστηκαν κατά κύριο λόγο Ιατρικά Εργαστήρια που δεν κάλυπταν επείγοντα περιστατικά και δευτερευόντως άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ενώ οριστικά επιλύθηκαν με την αποπεράτωση τεσσάρων διαδοχικών επεκτάσεων στις κεντρικές κτιριακές δομές του Νοσοκομείο, ώστε να πάρει τη σημερινή του μορφή.
    Το 1987 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" ως μοναδικού και ενιαίου τότε Νοσοκομείου στο Νομό Ιωαννίνων, εγκρίθηκε ο Οργανισμός του Νοσοκομείου με 465 κλίνες και τις ανάλογες γι' αυτόν τον σκοπό οργανικές θέσεις προσωπικού, ο οποίος με μικρές τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα.
    Το 1991 άρχισε η σταδιακή μεταφορά των Πανεπιστημιακών Ιατρικών Τμημάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" παρέμειναν τα Ιατρικά Τμήματα με γιατρούς αμιγώς του ΕΣΥ, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σημαντικό τμήμα του ιατρικού εξοπλισμού.
    Το 2001 λειτούργησε το νέο συγκρότημα των χειρουργείων στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου, ενώ όσον αφορά στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στη δεκαετία 2000-2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου, Ψηφιακού Μαστογράφου και Αγγειογραφικού Συγκροτήματος στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.
    Τέλος, εντός του 2013 παραδόθηκε κτιριολογικά στο Νοσοκομείο το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της κρίσης αλκοολικών και χρηστών Ναρκωτικών, του οποίου η προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός του 2017, όπου αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Ηπείρου.