Γενικές Συστάσεις προς τους Ασθενείς

Με την άφιξή σας στο Νοσοκομείο θα πρέπει να:
- έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας.
- έχετε μαζί σας τον προσωπικό σαε ιατρικό φάκελο, ειδικά στην περίπτωση που έχετε νοσηλευθεί σε άλλο νοσοκομείο ή πάσχετε από κάποιο χρόνιο νόσημα.
- ενημερώσετε άμεσα τη θεραπευτική σας ομάδα για αλλεργίες που έχετε σε τροφές και φάρμακα.

Οι συστάσεις που ακολουθούν έχουν σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας σας, την καλύτερη διαμονή σας στο νοσοκομείο μας και τη συντόμευση του χρόνου νοσηλείας σας.
- Μετά την άφιξή σας στην κλινική, κατά τη λήψη του ιστορικού σαε ενημερώστε τους γιατρούς ή τουε νοσηλευτές για τα φάρμακα που παίρνετε και στη συνέχεια τα παραδίδετε στουε συνοδούς σαε ή στους νοσηλευτέε για φύλαξη. ΔΕΝ πρέπει να φυλάσσετε φάρμακα στο κομοδίνο σας ούτε να λαμβάνετε άλλα φάρμακα εκτός από αυτά που σας χορηγούν οι νοσηλευτέε γιατί μπορεί έτσι να αλλοιωθεί η κλινική σας εικόνα, να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας ή να καθυστερήσετε τη βελτίωσή της.
- Παρακαλείσθε να μην απομακρύνεστε από το δωμάτιό σας χωρίε να ενημερώσετε το/τη νοσηλευτή/τρια της κλινικής. Μια αδικαιολόγητη απουσία δημιουργεί προβλήματα στην επίσκεψη των γιατρών, στη διενέργεια των εξετάσεων, στην εκτέλεση τηε νοσηλείας και στη διανομή του φαγητού.
- Η καθαριότητα έχει μεγάλη σημασία για την υγιεινή και ασφάλεια και παρακαλούμε όπωε σέβεστε και προστατεύετε το χώρο και τον εξοπλισμό.
- Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τουε χώρους του Νοσοκομείου (σε αυτούς περιλαμβάνονται και η αίθουσα αναμονής επισκεπτών, οι σκάλες, οι τουαλέτες κλπ) (Νόμος Υπ’ Αριθμ. 3730 ΦΕΚ A 262/22.1 2.2008).
- Δεν επιτρέπονται τα οινοπνευματώδη ποτά.
- Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τα σημαντικά προβλήματα στα νοσοκομεία. Το Νοσοκομείο μας εξασφαλίζει ένα ήσυχο περιβάλλον με ουσιαστικό θεραπευτικό ρόλο. Απαραίτητη είναι και η δική σας συμβολή. Διατηρείστε τον ήχο του ραδιοφώνου και τηε τηλεόρασης σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι ασθενείς, περιορίστε, όσο το δυνατόν, το επισκεπτήριό σας και διατηρήστε το, όσο μπορείτε, εκτός θαλάμου νοσηλείας.
- Αν έχετε κινητό τηλέφωνο, παρακαλούμε να το θέτετε εκτός λειτουργίας, όταν βρίσκεστε εντός ιατρείων, κλινικών και εργαστηρίων του νοσοκομείου, για λόγους προστασίας ιατρικών συσκευών αλλά και για λόγους ησυχίας. Η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και αναγκαία.
- Το επισκεπτήριο των οικείων σας είναι απαραίτητη και επιβαλλόμενη φροντίδα, που ενισχύει το ηθικό σας και μειώνει την ανασφάλεια που σας προκαλεί η απομάκρυνση από το οικείο σας περιβάλλον. Η Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία προσδιόρισαν το ωράριο επισκεπτηρίου με γνώμονα την μεγίστη εξυπηρέτησή σας και το όφελος όλων των ασθενών.
- Συμφωνήστε με τουε οικείους σας, ώστε ένα άτομο να αποτελεί το σύνδεσμο με το νοσοκομείο, ιδιαίτερα με τη θεραπευτική ομάδα και την ομάδα νοσηλευτικής φροντίδας. Το άτομο αυτό θα πληροφορείται σχετικά με την κατάσταση τηε υγείας σας και θα φροντίζει για την ενημέρωση όσων εσείε επιθυμείτε. Συγγενείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας των ασθενών τους μπορούν να προσέρχονται καθημερινά την ώρα που έχει καθορίσει η Διεύθυνση της Κλινικής.
- Φροντίστε ώστε τα υποδήματα, που φοράτε εντός νοσοκομείου, να μη γλιστρούν.
- Αποφεύγετε να έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα μεγάλης αξίας.