Απασχόληση - Θέσεις εργασίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος
10/10/2022 Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας αναισθησιολογίας του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

17/09/2021 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

12/02/2021 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22/09/2020 Προκήρυξη θέσης ειδικευόμενου ιατρού του κλάλου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

12/02/2020 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

24/04/2017 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ