Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"

ESPA logo

Τίτλος

ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"(MIS) 5049354

Φορέας Υλοποίησης

Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Προϋπολογισμός

249.562,00 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή

Λειτουργία κινητής μονάδας ψυχικής υγείας αστικού τύπου.

Στόχοι

Λειτουργία κινητής μονάδας ψυχικής υγείας στα Ιωάννινα.

Αποτελέσματα

Αντιμετώπιση και έγκαιρη πρόληψη περιστατικόν ψυχικής υγείας στην πόλη των Ιωαννίνων.

EC logo