Administrator

Administrator

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΠΑΚΕΤΟΥ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 22.084,65 ευρώ και έχοντας υπόψη :...................................................

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 19-12-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1.Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2.Οι τιμές να δοθούν ανά ΠΑΚΕΤΟ σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3.Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4.Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5.Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

6.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της Πρόχειρης Διαγωνιστικής Διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 51.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ και έχοντας υπόψη :.....................................................................................................................

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 18-12-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1.Να κατατεθεί έγγραφη προσφορά εις διπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στον καθορισμένο χρόνο.

2.Οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.

3.Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. Εφ όσον το είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο τιμών να αναφέρεται η τιμή του. Σε αντίθετη περίπτωση να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ

4.Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

5.Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας θα είναι για (2) μήνες, με την προϋπόθεση διακοπής αυτών σε περίπτωση που κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ενιαίου διαγωνισμού της ΕΠΥ και υπογραφούν νέες συμβάσεις.

6.Η παράδοση των Περιτοναϊκών διαλυμάτων με το σύνολο των απαραίτητων συμβατών εξαρτημάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα και θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια των δυο μηνών και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

7.Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία μέσω COSMOONE με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά έως την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

   Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενη υπηρεσία και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν γίνουν οι ζητούμενες εργασίες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία μέσω COSMOONE με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά έως την 10-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00π.μ..

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ AΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

10Χ20- 9Χ25 -13Χ29- 20Χ35 -25Χ40- 30Χ45c-30Χ60cm περίπου

10.000-12.000-32.000

28.000-20.000-10.000

2.000

2.

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1Χ1m.

10.000

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, για τρεις (3) μήνες,  με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 15-12-2014ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 15/12/2014 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής).

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.

 2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 3. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του είδους, στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα των ζητουμένων ειδών και όχι στα επιμέρους είδη αυτής (π.χ. να δοθεί το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη της ομάδας με αύξοντα αριθμό 4. ΈΛΑΙΑ-ΕΛΙΕΣ). Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους. Η μέση τιμή λιανικής θα είναι αυτή που διαμορφώνει και πιστοποιεί το τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

  Για τα είδη που η μέση τιμή δεν θα πιστοποιείται από το τμήμα εμπορίου της περιφέρειας Ηπείρου, το Νοσοκομείο θα προβαίνει σε έρευνα αγοράς που θα διενεργείται από αρμόδια επιτροπή, σε μηνιαία βάση, ώστε να προκύπτει η μέση τιμή των προϊόντων.

 4. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

  1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

  2. Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

  3. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).

  4. Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

  5. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ύστερα από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις Αγορανομικές Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και μέχρι την 9.00 πρωινή.

 2. Στους χορηγητές θα δίνεται από το γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα φαίνεται για την καλύτερη προετοιμασία τους, το είδος και η ποσότητα κάθε τροφίμου κατά προσέγγιση. Ο ακριβής ορισμός της ποσότητας θα δίνεται, με την αντίστοιχη παραγγελία, την προηγούμενη μέρα της παράδοσης.

 3. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

 4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά.

 5. Στην Τεχνική προσφορά θα αναγράφεται το προσφερόμενο είδος, ή κατηγορία ειδών και θα δηλώνεται ότι: «τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών». Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το Νοσοκομείο από τον ανάδοχο προμηθευτή, πρέπει να προέρχονται μόνο από εταιρείες που διαθέτουν HACCP ή αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

 6. Απαραίτητα η μεταφορά να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, περίπου 4 βαθμοί κελσίου.  

 7. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

 8. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους (τρεις) 3 μήνες και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του    ΙΝΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ    το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 3-12-2014 ως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2014.
 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta .gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.
 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας         όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

 

       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

 

       ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

 

Με την αριθμ. 2/19-6-2014 Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της 21/11/2014 (Διακ. αριθμ. 64/14) για την προμήθεια ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (PVC) ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #24.800,00# €, με Φ.Π.Α.

            Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 21/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού:

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ.,

ΥΠΑΛΛΗΛ. Τ.Υ

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ.,

Δ/ΝΤΗΣ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

3. ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία,ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν.

            Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

 

 1. Α.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

 2. «ΚΑΡΑΠΕΤΣΟΣ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

   

   

  Από τον έλεγχο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

  Στην τεχνική προσφορά την εταιρείας Α.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ αναγράφεται στον πίνακα της σελίδας 5 των στοιχείων προδιαγραφών δαπέδου ότι η επίστρωση τάπητα θα έχει αντίσταση τριβής GroupM≤0,30mmκαι όχι ≤0.15mm όπως ζητείται στη σελ.3 του παραρτήματος Α της διακήρυξης και δεν γίνεται αποδεκτή.

  Η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΚΑΡΑΠΕΤΣΟΣ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προμήθεια του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).

1.7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

1.8. Toυ Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης άρθρο 27 παρ.11.

1.9.Του Ν. 4055/2012 άρθρο 63 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α’ 51/12.03.2012).

1.10. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012).

 

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την αριθμ. 6311/19-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/19-02-2014) έγκρισητου Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκου έτους 2013.

2.2. την αριθμ. 1974/17-04-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 1053/Β/29-04-2014), ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.

2.3. την αριθμ. 1133/13-08-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Πε σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΥ 2013- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014.

2.4. το αριθμ. 5221/21-10-2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της ΕΠΥ σχετικά με την Τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας, έτους 2013.

2.5. την αριθμ. 10/29-09-14 (Θ.11) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

2.6 την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διενέργειας Διαγωνισμών των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (56η Ολομέλεια της ΕΠΥ 19-11-2014).

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ του Νοσοκομείου, του Κ.Ψ.Υ. & του Κ.Υ Κόνιτσας για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 30.000,00€ με Φ.Π.Α. για το ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»και του Κ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων και προϋπολογισμού 1.744,48€ με Φ.Π.Α. για το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας, συνολικού προϋπολογισμού 31.744,48 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας: 10-12-2014ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:30 π.μ.στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 10-12-2014 και ώρα 11:30 π.μ.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή και για τους οκτώ (8) ανελκυστήρες (των έξι (6) ανελκυστήρων του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», του ενός (1) ανελκυστήρα του Κ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων και του ενός (1) ανελκυστήρα του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας) και όχι για επιμέρους.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή και για τους οκτώ (8) ανελκυστήρες και όχι ανά ανελκυστήρα.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της σύμβασης.

Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά σε δυο (2) αντίτυπα.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Η προσφορά θα ισχύει για 120 ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/07 και το Π.Δ. 118/07 «Περί Προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ».

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

1) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.

2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).

3) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).

4) Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.

5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

 

Στην Τεχνική προσφορά θα αναφέρονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης. Επίσης θα επισυνάπτεται Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και πιστοποιητικό ISO 9001 (πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο).

Στην Οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά αλλά και για το σύνολο αυτών υποχρεωτικά.

 

Αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον χορηγητή αποτελούν οι παρακάτω όροι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

Με την αριθμ. 16865/23-10-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της 7/11/2014 (Διακ. αριθμ. 52/14) για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #63.488,95# €, με Φ.Π.Α.

            Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 7/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού:

1. ΜΠΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΠΡΟΪΣΤ. ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ

2. ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΣΠ.,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3. ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία,η Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν.

            Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

 

1.ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ Κ ΣΙΑ ΕΕ

2.Ε.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ

3. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε

4. Ν.&Ρ. ΚΟΛΥΤΟΣ Ο.Ε

5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝ. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ

6.ΕΜ.Γ.ΛΑΒΔΑΚΗΣ Ο.Ε

7. Γ&Χ. ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ ΟΕ

8. Ν.ΠΡΟΚΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ

9.Γ.ΡΟΥΣΣΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ

10. ΧΡ.ΙΤΟΥΔΗ-ΤΣΟΛΗ

11. ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕ

12.VISUAL ADVERTISING ΜΕΠΕ

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών προκύπτει ότι και δώδεκα (12) προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Οι προσφερόμενες τιμές των προμηθευτών ανά είδος, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα και αναδεικνύονται μειοδότες ανά είδος ως εξής:

Με την αριθμ. 16865/23-10-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Πρόχειρου διαγωνισμού της 7/11/2014 (Διακ. αριθμ. 51/14) για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #44.162,24# €, με Φ.Π.Α.

            Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 7/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού:

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ.,

ΥΠΑΛΛΗΛ. Τ.Υ

2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ.,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία,ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν.

            Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές:

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΩΛΟΣ

 3. ΠΟΛΥΖΩΗΣ

   

  Επειδή από τον έλεγχο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι:

 1. Υπάρχουν πολλά είδη διπλά εγγεγραμμένα

 2. Υπάρχουν είδη τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν περιγράφονται με σαφή τρόπο και

 3. Το κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών γεγονός το οποίο δεν διευκολύνει την συμμετοχή στο διαγωνισμό προμηθευτών που εμπορεύονται την ποικιλία ειδών που υπάρχουν στη διακήρυξη

   

  Προτείνουμε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του με:

 1. Έλεγχο και διαγραφή των διπλών εγγραφών

 2. Σαφή προσδιορισμό στην τεχνική περιγραφή των ειδών και

 3. Το κριτήριο κατακύρωσης να είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 58

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"