Administrator

Administrator

A/A

Περιγραφή είδους

1

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΗΤΟΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΣ, ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ.

2

Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ.

3

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

4

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

5

Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 220-240V/50HZ.

6

NAEXEIAYTΟΜΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

7

ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

8

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΘΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ.

9

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ.

10

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ.

11

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ(WATERPROOFPROBE).

12

NAΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (PROBE) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΜΗΖ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ.

13

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

14

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ.

15

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

16

ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CEΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARDS ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

17

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 15-20 ΗΜΕΡΕΣ.

 

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, άκρως απαραίτητων υλικών Διάφορου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 26-01-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ.

1

814

2

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ.

1

570

3

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.

1

2033

4

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ).

1

147

                                                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΑ 3.564,00€                                                                 

 

H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =4.383,72

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ με Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία συνολικού προϋπολογισμού 31.589,15 ευρώ και έχοντας υπόψη :

 

1. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

2. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

3. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

4. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

6.την αριθμ. 5804/04-12-2014 (ΦΕΚ3261/04-12-2014) ΚΥΑ(ΦΕΚ390/Β/19-12-2014) έγκρισης του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών και φαρμάκου έτους 2014.

7. την αριθμ. 6484/31-12-2014 ΥΑ(ΦΕΚ3693/Β/31-12-2014) ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014 πιστώσεις 2015 εξουσιοδότησης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών και παράτασης 2010,2011 και 2013

8. την αριθ. 254/06-02-2015 απόφαση του διοικητή ης 6ης Υ.ΠΕ. σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για την διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015

9.το αριθμ 13/10-06-2015 θ(24) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου έγκρισης του ΠΠΥΦΥ για το έτος 2014

10. Π.Δ. 118/07 & Π.Δ. 60/07«Κ.Π.Δ.».

11. Το αριθμ. 212/8-01-2016 αίτημα της οφθαλμολογικής κλινικής.

12.Την αριθμ. 1/12-01-2016 Θ (38) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

13.Την αριθμ.212/15-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ:6ΨΨΒ46906Ω-30Π

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 26-01-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ με ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ , συνολικού προϋπολογισμού 40.133,90 € με ΦΠΑ και έχοντας υπόψη :

 

α. Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» , άρθρο 27 , παρ.11 και 12

β. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07.

δ. Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ε. Π.Δ. 118/07 «Κ.Π.Δ.».& Π.Δ 60/70 ΑΡΘΡΟ 25

στ.Το αριθμ   214/8-01-2016 πρωτογενές   αίτημα.

Ζ.Την αριθμ 1/12-01-2016 Θ (37)   απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

η. Την υπ’ αριθμ. 214/15-01-2016   Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:7ΑΝΛ46906Ω-3Θ2)                               

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 26-01-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», προτίθεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥCPV90740000-6, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών, από 19/01/2016 -18/02/2016 να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον ιστότοπο αυτής

(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Γεν. Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651080624, Email:promithies1@gni-hatzikosta.gr. Αρμόδιος υπάλληλος:Α. Καρρά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», προτίθεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝCPV15884000-8, για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής και του Τμήματος Νεογνών.

 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών, από 19/01/2016 -18/02/2016 να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον ιστότοπο αυτής

(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Γεν. Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651080624, Email:promithies1@gni-hatzikosta.gr. Αρμόδιος υπάλληλος:Α. Καρρά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», προτίθεται να διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ CPV24111500-0 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών, από 19/01/2016 -18/02/2016 να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον ιστότοπο αυτής

(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Γεν. Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50 Τ.Κ 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651080624, Email:promithies1@gni-hatzikosta.gr. Αρμόδιος υπάλληλος:Α. Καρρά.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, για δύο (2) μήνες, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 26-01-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ημερομηνία διενέργειας: 26/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 26/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής και επί της μέσης χονδρικής τιμής για τα οπωρολαχανικά).

 4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).

 5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

 7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, άκρως απαραίτητων υλικών Υγειονομικού για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 21-01-2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ.

2.000(TEST ΜΕΤΡΗΣΗΣ)

1700

 

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 17Χ13Χ3 CM(ΠΕΡΙΠΟΥ).

15

555

 

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25Χ15Χ3 CM(ΠΕΡΙΠΟΥ).

20

740

 

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 ΕΩΣ 1000ML(ΠΕΡΙΠΟΥ).

30

960

 

ANTIΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ

(ΧΧLL-L) (ΑΠΟ 100 ΖΕΥΓΟΙ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ).

300 ΖΕΥΓΟΙ

1050

 

ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ 0-3/ΜΗΝΩΝ Ν0 0-6.

50

75

 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12Χ12CM ΠΕΡΙΠΟΥ.

40

567

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑΤΥΠΟΥ LITTMAN CLASIC ΙΙ INFANT (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ -ΚΩΔΩΝΑΣ 3,5CM).

5

440

                                                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΑ 6.087,00 €                                                                

 

Με την αριθμ. 11042/12-08-2015 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Πρόχειρου Επαναληπτικού διαγωνισμού της 21/09/2015 (Διακ. αριθμ. 65/15) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #43.000,00# €, με Φ.Π.Α.

            Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 21-09-2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού:

 

1.ΝΤΕΜΟΥ ΑΣΗΜΩ

Δ.ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

2.ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΑΛΛ. ΤΜΗΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3.ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία,ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κλειστών φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν.

            Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι παρακάτω τρεις (3) προσφορές:

 

 1. MENARINI DIAGNOSTICS

 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

 3. A.ΔΕΡΒΟΣ –Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 85

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"