Administrator

Administrator

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 10-3-2014, ημέρα Δευτέρα   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Πακέτα για ολική αρθροπλαστική ισχίων

50

2.

Ορθοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

3.

Πρωκτοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

4.

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 20

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 25

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 30

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 35

50

5

Ινδική μελάνη(Blue de ethyleine)

10

6

Αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου μ.Χ. nellcor

60

7

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο6

200

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο8

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο10

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο12

300

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ.

Το σετ να αποτελείται:

1. Δύο καλύμματα τραπεζιού 2plyδιαστ. 150Χ200cmπερίπου

2.΄Ένα κάλυμμα αδιάβροχο 150Χ190cmπερίπου

3. Δύο καλύμματα 3ply τύπου U 220Χ 260 και 150Χ180 cmπερίπου

4. Ενα κάλυμμα 3ply απομόνωσης αναισθησιολόγου 170Χ260cm περίπου

5. Δύο μπλούζες αδιάβροχες και ενισχυμένες στον θώρακα και στα μανίκια μήκος τουλάχιστον 150cm.

6. Μία κάλτσα ορθοπεδική stockinette

7. Τρείς αυτοκόλλητες ταινίες 10Χ50cmελαστικές.

 

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 10-03-2014, ημέρα Δευτέρα     και ώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. με κορδόνι & επιρρίνειο έλασμα

21.000

2.

ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. με λάστιχο ολόγυρα

18.000

3.

ΚΑΠΕΛΛΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ολικής κάλυψης

6.000

4.

ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΕΙΡ. γυναικεία με λάστιχο πίσω

12.000

5.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ 45Χ110cm περίπου

3.600

6.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Να είναι αποστειρωμένο αντιμικροβιακό φίλτρο από πτυσσόμενη μηχανική, 100% υδρόφοβη μεμβράνη φιλτραρίσματος αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία..   Να κατακρατά τουλάχιστον το 99,999% των βακτηρίων και ιών. Να είναι πλήρως στεγανό σε μικρόβια αναπτυσσόμενα σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή), διασφαλίζοντας έτσι τη πιθανότητα εξόδου υγρών και εκκρίσεων από τον ασθενή προς το κύκλωμα και τα μηχανήματα. Να έχει αντίσταση ροής μικρότερη των 3,5 cmΗ2Ο στα 60 l/min. Να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο μικρότερο των 68ml. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου luer-lock.

Να έχει απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 30 mg/l σε VT 500ml για 24hr χρήση.

750

7.

ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο7

για λαγγυρική μάσκα fastrach.

10

8.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ  Φορητή αντλία μιας χρήσεως με ελαστομερές μπαλόνι από πολυισοπρένιο που δεν προσροφά τα τοπικά αναισθητικά. Να είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό ακριβείαςταχύτητας ροής 5ml/h, χωρητικότητας 300ml. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο σωματιδίων(πλήρως κλειστό σύστημα) Το σύστημα να μη φέρει διακόπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του φαρμάκου. Να διατίθενται στοιχεία συμβατότητας και σταθερότητας σε διάφορες θερμοκρασίες για την χορήγηση μεγάλης γκάμας φαρμάκων όπως αναλγητικών, βουπιβακαίνης κλπ.                                      

600


 

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραιτήτων Yλικών χειρουργείου και λοιπού αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μεσυλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ζ.Τo αίτημα των τμ/των του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 7-3-2014, ημέρα Παρασκευή   καιώρα 12.00   σχετική κλειστή προσφορά .

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

α/α

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1.

Πακέτα για ολική αρθροπλαστική ισχίων

50

2.

Ορθοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

3.

Πρωκτοσκόπιο ευθύ με ενσωματωμένο φωτισμό τύπου ledμ.χ μήκους 250mmκαι παραθυράκι με μεγεθυντικό φακό

5

4.

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 20

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 25

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 30

50

 

Σωλήνες παροχέτευσης σιλικόνης Νο 35

50

5

Ινδική μελάνη(Blue de ethyleine)

10

6

Αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου μ.Χ. nellcor

60

7

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο6

200

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο8

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο10

400

 

Ρύγχη αναρρόφησης τύπου Fraizier Νο12

300

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 5-3-2014, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μαξιλαροθήκες βαμβακερές χρώματος σιέλ 0,50Χ0,70

23%

100

2

Σεντόνια Βαμβακερά χρώματος σιέλ 1,65Χ2,85

23%

100

ΣΧΕΤ :

α) Π.Δ. 60/07 άρθρο 25 & Π.Δ. 118/07 άρθρο 22.

β) Ν. 2286/95 άρθρο 2 παρ.12.

γ) Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’ /4-4-05) άρθρο 7 παρ. 6 & 8.

δ) Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11.

ε) Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

στ)Την Αριθ. 14/22-7-2013 (Θ.22) & αριθ. 20/10-10-2013 (Θ. 3) αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

η) την αριθ. 11/2014 απόφαση της Ε.Α.Α.Δ.Σ

         θ) Την αριθ. 3106/24-02-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 litπερίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 28-2-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Ημερομηνία διενέργειας: 28/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
 2. 8.Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
 1. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 28/02/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 3. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 6. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.
 2. 2.Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 3. 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

   3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

 1. 1.Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.
 2. 1)Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
 3. 2)Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
 4. 3)Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.
 5. 4)Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραιτήτων Yλικών χειρουργείου για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μεσυλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ζ.Τo αίτημα των τμ/των του  Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 25-2-2014, ημέρα  Τρίτη    καιώρα  12.00     σχετική  κλειστή προσφορά  .

    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜ.

1. Ουρητηρικοί καθετήρες DORMIA(BASKET) Εργαλείο σύλληψης λίθων 2,5 Fr ,120cm-4 ελικοειδών συρμάτων

10

2. Πλέγμα-Ταινείες γυναικείας ακράτειας TVT-Ελεύθερης τάσης

2

3. Συνθετικό απορ/μο μονόκλωνο ράμμα ταχείας απορ/σης Νο2/0 ΜΡ: 90cm-ΜΒ: 36mm ,στρογγυλή ½ κύκλου

720

4. Κλιπς ομφάλιου λώρου

1000

5. Μάσκες με προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα ματιών

50

6. Πλήρες σετ γαστροστομίας

15

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

 

ΘΕΜΑ:

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Αριθ.595/ 30-5-13 απόφαση 6ης ΥΠΕ

 

η. Το αίτημα του Φαρμακείου του  Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο  να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 26-02-2014, ημέρα Τετάρτη  καιώρα 12.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά εις διπλούν.

    Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν  νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών   Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών  Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο  προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση  παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/1986 (Α΄ 75), εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει  ζητούμενες ποσότητες εντός (3-5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Απαραίτητα να κατατεθεί ένα δείγμα από κάθε είδος.

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                 ΟΝΟΜΑ    ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

Γάντια χειρουργείου αποστειρωμένα Νο 6,5 έως 8,5     α) με πούδρα   β) υποαλλεργικά  γ) ορθοπεδικά χωρίς

πούδρα

ΤΕΜ

α)60.000

β) 1.500

γ) 650

2.

Γάντια  πλαστικά μη αποστ. διαφανή  μ.χ. large

& αποστειρωμένα

ΚΟΥΤΙ/

ΤΕΜ

130.000

1.500

3.

Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλεισης τραυμάτων (6Χ100χιλ.)                                         

ΤΕΜ

9.000

4.

Αποστειρωμένος  μετεγχ. ταχυεπίδεσμος υποαλλεργικός αυτοκολ. αδιάβροχος

(5Χ7cm)-(9X10cm) -(9X15cm)-(9X20cm)

ΤΕΜ

7.500 - 10.000

     13.000- 7.000

5.

Ταινία αυτοκόλ. επιδεσμική υποαλλ. από πλαστική μεμβράνη 1,25 & 5cm 

ΤΕΜ

3.200-1.600

6.

Σκευάσματα εντερικής διατροφής:

α) πολυμερές ισοθερμικό 500ml  

β) ημιστοιχειακή διατροφή

γ) στοιχειακή διατροφή

δ) διαβητικό ισοθερμικό 500ml

ε) συμπληρώματα 200ml          

ΤΕΜ

 

α) 260

 β) 260

 γ) 360

 δ) 150

 ε) 100 

7.

Συσκευέςχορήγησηςμέσωστομίαςμεχρήσηογκομετρικήςαντλίας                                  

ΤΕΜ

200

8.

Σάκοι  εντερικής σίτισης  2λτ με  3way

ΤΕΜ

120

9.

Γάζα ακτινοσκιερή διπλωμένη (10Χ20) 8 & 24ply 

ΤΕΜ

65.000 & 50.000

10.

Γάζα βάμβακος απλή (90cmX100m)

ΤΕΜ

150.000

11.

Επίδεσμοι γάζας σε ρολό (10cmX10m

ΤΕΜ

           650

12.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι  συνθετικού γύψου διαστ.

 5 -7,6 -10-12,7 cm Χ 3,6 m

ΤΕΜ

360-210-140-10

13.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι  γύψου  10 -12 -15cm

ΤΕΜ

180- 80- 110

14.

Νάρθηκας ορθοπεδικός συνθετικός σε ρολό 

7,5 -10-12,7-15cmX 4,5m

ΤΕΜ

30-30-22-10

15.

Επίδεσμος αυτοκόλλητος ελαστικός με κολλητική ουσία διαστ:10cmΧ2,5m με ενδιάμεση χαρτοταινία για ισχυρή επίδεση

ΤΕΜ

600

Monday, 17 February 2014 20:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1)Ανοικτή Αιμοληψία

ΤΡΙΤΗ  25.02.14   9:30’ πμ.  – 14:00 μμ

Η Αιμοληψία θα γίνει στη ΛΑΦΙ Ιωαννίνων

 

2)Ανοικτή Αιμοληψία

ΠΕΜΤΗ  6.03.14 πμ.  – 14:00 μμ.

Η Αιμοληψία θα γίνει στη ΛΑΦΙ Ιωαννίνων

 

ΘΕΜΑ :

 

 

Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών(ΡΑΜΜΑΤΑ) για την λειτουργία τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με

συλλογή προσφορών.

ΣΧΕΤ.

:

α. Ν.2955/2001

 

β. Π.Δ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ.

 

γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ

 

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012

 

στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11

 

η.Τo αίτημα του Χειρουργείου του Νοσοκομείου

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 14-2-2014, ημέρα Παρασκεύη καιώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Mε την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Συνθετικό απορροφήσιμο πολύκλωνο Νο2 τυφλού άκρου ενισχυμ. ΜΡ 90cm, MB 45mm

120

Nylon tape-Ομφαλόδεμα

120

Ράμμα –σύρμα Νο2 ΜΡ 90cm, Βελόνη κόπτουσα 3/8 του κύκλου διπλή αντιστρόφως κόπτουσα

36

Μη αποροφήσιμος επενδεδυμένος πολυεστέρας Νο2, ΜΡ 75 cm,ΜΒ 45 mm βελόνη ½ κύκλου ενισχυμένη (τριγωνικής αιχμής)

60

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑ

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 43

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"