Administrator

Administrator

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 20-05-16 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ   ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΘΗΚΗ ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (40Χ30CM) ΚΩΔ.820465

150

1710

                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΑ:1.710,00€                                                                       

H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =2.103,30

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, 25.000 m3 περίπου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 21.220,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 24-05-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του τμήματος της ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ , παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 19-05-16 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΒΙΟΥΛΙΚΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΟΥ LEDERMIX 012399234

7

66

2

ΒΕΛΟΝΕΣ DENTAL 27G (0,3X21MM) 012399100

20

130

3

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΥΘΕΙΑ SGS NSK (870647)

3

1260

4

ΣΥΡΙΓΓΑ CARPULEΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (864244)

5

145

                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΑ:1.601,00 €                                                                        

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 19-05-2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ SMALL(10Χ8CM) 013510121

30

2.850

2

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MEDIUM(20X12,5X3CM) 013510170

20

720

3

ΔΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΕΩΣ 850 ML

30

840

4

MAΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΤΡΙΠΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

50

250

5

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ Μ.Χ

50

318

6

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ

1000

60

7

ΓΛΥΦΑΝΑ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ 4MM

5

1350

8

ΘΗΚΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ 4MM 0

5

435

9

ΓΛΥΦΑΝΑ ΠΟΛΥΠΟΔΟΦΑΓΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4,2MMΕΥΘΥ ΤΥΠΟΥ SPIKE-CUTTER

5

1042

10

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

6000

1260

11

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΜΗΡΟΒΟΥΒΟΥΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΕΣ (150Χ300CM) MEΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ

150

750

                                                                                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΑ:9.875,00 €                                                                        

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για μία εβδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Πέμπτη 12-05-2016 ως και την Πέμπτη 19-05-2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: promithies1@gni-hatzikosta.grToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ το   Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

  1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

  2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε είκοσι(20)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΤΡΙΤΗ 10-05-2016 ως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2016.

  3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

  5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

  6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του τμήματος του ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 13-05-16 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 π.μ.  

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :   ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ 6-7 FR ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΗΛΟΤΗΤΑΣ.(012299078)

50

1.500

2

ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 260CM ΚΥΡΤΑ 0,35΄΄ ΥΔΡΟΦΙΛΑ (0122999061)

50

1.000

3

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΠΟ 4-7FΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΗΛΟΤΗΤΑΣ. ME AKRIBH ANTAΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ(013510491)

200

 

1.600

4

ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ 0,14΄STRAIGHT(012299380)

50

2.250

5

ΣΥΡΜΑΤΑ ΟΔΗΓΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 260CM ΚΥΡΤΑ KAIEYΘΥ 0,035΄΄ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ TEFLON ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ(012299210)

50

350

6

ΘΗΚΑΡΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕΤ 5-6 FR ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 11CM Ή 10CMTEXNIKHΣ CATHETEROVERNEEDLE(12299278)

100

1.300

7

ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΤΡΙΠΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(12299056)

200

500

8

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5-6 FR.

200

4000

9

ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SELTIUGER : ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ, ΕΥΘΥΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 22CM 12FR ΜΕ ΟΔΗΓΟ(013509159)

10

2400

10

ΠΡΟΘΕΣΗ Σ/Φ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ DESOLIMUS(EVEROLIMUS, ZOTAROLIMUS Ή ΒΙΟLIMUS)

20

3400

11

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ SEMI-COMPLIANT ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(1,25-1,50 ΚΑΙ ΜΗΚΗ 10,15,20 ΚΑΙ OTW

15

525

                                                                                                                                                                                            ΣΥΝΟΛΑ:18.825,00 €                       

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 94

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"