Administrator

Administrator

Σας ενημερώνουμε ότι για το διαγωνισμό προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων εκτυπωτών με αριθμό διακήρυξης 25.15 και στη σελίδα 10 του πίνακα 1 της Ομάδας Α. οι ποσότητες για τα είδη με α.α 44 και 77 είναι αυτές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ Β

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ.

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ.

44

Μπλοκάκια σημειώσεων post-it (σε τεμ.)

300 

 

 

 

 

0,116

11.1.77

77

Φάκελλα χάρτινα με έλασμα

 100

 

 

 

 

 

 

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 28-07-15, ημέρα Τρίτη καιώρα11:00π.μ.  

 

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1.

Ράμματα συρραφής δέρματος από μετάξι Να 1 3/8 βελόνα κόπτουσα 75cm.

72

28

2.

Ράμματα συρραφής δέρματος από μετάξι Να 2 3/8 βελόνα κόπτουσα 75cm.

108

45

3.

Bελόνες διαδερμικής παρακέντησης

200

200

4.

Συσκευή   προέκτασης/συνδετικό πλύσεων(Υ) για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με δύο κώνους.

500

1.376

5.

Σύστημα απόσυρσης ξένων σωμάτων από το αγγειακό σύστημα.

2

1.100

6.

Μικροκαθετήρας για δύσκολες ανατομικά απασβεστωμένες βλάβες στεφανιαίων αγγείων με σύγχρονη δυνατότητα έγχυσης σκιαγραφικού(μικρή διάμετρο με άκρο προοδευτικά λεπτυνόμενο, ευέλικτο-μεγάλη εσωτερική διάμετρο για μέγιστη στήριξη στο σύρμα αγγειοπλαστικής).

2

1.200

7.

Λαβίδες pean 20cm μεταλλικές.

20

770

8.

Διπλή πλάκα γείωσης διαθερμίας (συμβατές με διαθερμία Valleylal).

1000

845

9

Kαλώδια γείωσης για διπλή πλάκα πολλαπλών χρήσεων(συμβατά με διαθερμία Valleylal).

10

431

10

Mονή πλάκα γείωσης διαθερμίας(Alsaaxcell 200Mcds)

1000

845

11

Kαλώδια γείωσης για μονή πλάκα γείωσης(συμβατά   με διαθερμία Alsaaxcell 200Mcds).

10

431

12

Κυκλικός αναστομωτήρας Να 21

2

773

13

Οβάλ επιθέματα οφθαλμολογικά αποστειρωμένα.

1000

58

14

Αισθητήρας δακτύλου οξυμέτρου

100

1.049

15

Υφασμάτινα καλύμματα πολλαπλών χρήσεων(80x50cm)στρογγυλά χρώματος σιέλ.

30

20

13

Υφασμάτινα καλύμματα πολλαπλών χρήσεων(100x100cm) χρώματος σιέλ.

30

20

14

Πεδία υφασμάτινα πολλαπλών χρήσεων(120 x120 cm) χρώματος σιέλ.

50

33

15

Ουροκαθετήρες σιλικόνης 100% 2WAY N016.

10

129

16

Ουροκαθετήρες σιλικόνης 100% 2WAY N018.

20

257

17

Kάλτσεςαντιθρομβωτικέςμηρού(XLarge-Large-Medium-Small) από 20τεμ. Το καθένα.

80

328

 

                                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΑ: 9.938,00    

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 30-07-15, ημέρα Πέμπτη  καιώρα 11.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 130Χ270mmπερίπου   (013510197)

ΤΕΜ.

1.000

690,0

2.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250Χ480mm   περίπου (013510425)

ΤΕΜ.

1.000

1.100,0

3.

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 130Χ270mm   περίπου   (013510426)

ΤΕΜ.

1.000

900,0

4.

ΧΗΜΙΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  (013509274)

ΤΕΜ.

1.000

80,0

5.

ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (013509272)

ΤΕΜ.

20

2.040,0

6.

ΒOWIE-DICK TEST (green cart cit)       (011003003)

ΤΕΜ.

1.000

1.630,0

7.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΜΕΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (011003002)

ΤΕΜ.

200

1.190,0

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ:          7.630,0

Η συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =9.384,9€.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ.

 

 

Προς τις Μειοδότριες Εταιρείες της αριθμ. Κ1/2013 Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαισίου της ΕΠΥ, όπως υποβάλλουν, κλειστή σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Γ.Ν.Ι. <.Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ>.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/08/2015

ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ

ΩΡΑ: 11 π.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.Ι «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)

1311

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(18.590,00) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι παραδόσεις θα γίνονται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Γ.Ν.Ι.< Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ> .

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Σημείωση:

  • Με τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
  • Κατά το άνοιγμα των προσφορών δύναται να παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε εταιρείας που συμμετέχει στον μίνι διαγωνισμό

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά είδος

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τρίτη 04/08/2015 Ώρα:11:00 π.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50

Τ.Κ 45445   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

CPV

30192700-8

KAE

1261

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

59.990,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

53.253,08 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

6.736,92 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Δεν απαιτείται

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφορών:

Ενενήντα (90) ημέρες

Χρόνος παράδοσης:

Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος παράδοσης:

Αποθήκη Εντύπων- Γραφικής Ύλης του Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα»

 

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», προκυρήσσειΠρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ προυπολογισμού 43.000,0 € με Φ.Π.Α του Γ.Ν.Ι «Γ.Χατζηκώστα».

Σήμερα στις 19/06/2015, ημέρα Παρασκευή ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» συγκεντρωθήκαμε οι παρακάτω αναγραφόμενοι:

 

1. ΜΠΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

2. ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ,

ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛ.

3. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΚΑΛ.

ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛ.

 

οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. 7290/27-5-2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου αποτελούμε Επιτροπή για την διενέργεια πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας αριθμ. 41/15 για ΤΗΝΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΙ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού #13.530,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν.

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία προβήκαμε στην αξιολόγηση των ΔΥΟ (2) προσφορών που κατατέθηκαν: 1) MAZARSΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ και 2) ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά την αξιολόγηση των φακέλων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ προκύπτει ότι και οι ΔΥΟ (2) προσφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γίνονται αποδεκτές.

Ακολούθως προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ προσφορών προκύπτουν τα παρακάτω:

Α.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

1.

MAZARSΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

10.959,35 €

13.480,00 €

2.

ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

11.000,00 €

13.530,00 €

 

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε ομόφωνα την ανάθεση της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΙ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», στην ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ εταιρεία MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ προς 10.959,35 € + ΦΠΑ 23% = 13.480,00 €.

Ύστερα από την αριθμ.7766/4-6-2015 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της πρόχειρης διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ.

 

     Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 06-07-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να εξετασθούν τα αναγραφόμενα στις αριθμ.8598/22-6-2015 και 8701/23-6-2015 επιστολές των εταιρειών METRONHEALTHCΑREκαι MILONASHEALTHAE.

1. ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ,              ΔΙ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ

2. ΜΑΛΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ         ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

3. ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

          Με την αριθμ. 13/10-06-2015 (Θ.10) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της αριθμ. 1546/28-1-2015 Πρόχειρης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ με συνολικό ποσό κατακύρωσης 36.583,36 χωρίς ΦΠΑ και σε 44.888,47 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

   Ύστερα από την επανεξέταση των αναφερόμενων στις ανωτέρω επιστολές προκύπτουν αλλαγές ως προς τις μειοδότριες εταιρείες για τα είδη με α.α 3,4 και 15 όπως εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες.


Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Παρακολούθηση και τον Εργαστηριακό Έλεγχο των Λυμάτων του Συστήματος Βιολογικού του Καθαρισμού του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος συνολικού προϋπολογισμού 5.780,90€ € με Φ.Π.Α.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 71

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"