Administrator

Administrator

                                                             Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

1.Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια   ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης 13.540,0 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας: 22-02-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 22-02-2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ισχύς προσφοράς: Ενενήντα (90) ημέρες .

 

2. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ύψους 13.540,0 € για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   του Νοσοκομείου θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1381 του προϋπολογισμού του έτους 2015 του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών. Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Τεχνικές προδιαγραφές.

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

1.Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης 19.363,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας: 22-02-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 22-02-2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ισχύς προσφοράς: Ενενήντα (90) ημέρες .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών. Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 11.500,00€ με Φ.Π.Α.

 

 • Ημερομηνία διενέργειας: 22-2-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 • Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 22-2-2016 και ώρα 11:00 π.μ.
 • Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή βάσει δείγματος (εφόσον εκπληρούνται οι όροι της παρούσας διακήρυξης).

 • Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.

 • Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.

 • Ισχύς προσφοράς: Τρεις (3) μήνες.

 • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.3580/07 & ΠΔ.118/07 Περί Προμηθειών.

 • Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) και επίσης διατίθεται και από το γραφείο Προμηθειών (Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50, Ιωάννινα) κάθε εργάσιμη ημέρα και από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφώνΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΚΤΟΜΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ & ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 8-02-2016 ως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 22-02-2016.
 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας         όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Προκειμένου το Νοσοκομείο τους να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τους 10-02-16, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι συνθετικού γύψου

7,5 cm Χ 3,6 m  (071100015)

ΤΕΜ.

350

615,0

2.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι συνθετικού γύψου

10 cm Χ 3,6 m  ( 071100016)

ΤΕΜ.

20

45,0

3.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι ελαστικοί     10cm Χ 4m   (071100006)

ΤΕΜ.

2.000

285,0

4.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι ελαστικοί  15cm Χ 4m   (071100008)

ΤΕΜ.

4.200

905,0

5.

Νάρθηκας ορθοπεδικός συνθετικός σε ρολό

7,5 cm Χ4,5m     (071100025)

ΤΕΜ.

45

1.600,0

6.

Νάρθηκας ορθοπεδικός συνθετικός σε ρολό

10 cm Χ4,5m     (071100026)

ΤΕΜ.

45

1.650,0

7.

Ορθοπεδικοί επίδεσμοι συνθετικού βάμβακος μη υδρόφιλοι 10cm     (071100021)

ΤΕΜ.

7.200

865,0

8.

Συσκευές μετάγγισης χορήγησης ορών   (061000005)

ΤΕΜ.

90.000

10.340,0

                                                                               ΣΥΝΟΛΑ:      16.305,0€

 

            

   Η συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 13% = 18.424,65€.

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ.

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΣΕΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών προϋπολογισμού 15.780,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας: 15/02/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 15/02/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η Χαμηλότερη Τιμή βάσει δείγματος.

Η προσφορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ σε δύο αντίτυπα.

Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.

Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

Ισχύς προσφοράς: Ενενήντα (90) ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 & Π.Δ. 118/’07 Περί Προμηθειών του Δημοσίου.

Ακολουθούν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με τα ζητούμενα είδη, ποσότητες και προδιαγραφές και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β με ειδικούς όρους.

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων Υγειονομικού υλικού για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων , παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 8-02-2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του  Νοσοκομείου    (www.gni-hatzikosta.gr)   ήτοι    από    την

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-02-2016 ως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 17-02-2016.

 1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 3. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας         όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 4. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 08-02-16, ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 04-02-16, ημέρα Πέμπτη καιώρα 12.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 87

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"