Administrator

Administrator

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/29-09-14 (θ.10) απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η δοκιμαστική χρήση για ένα μήνα της υπηρεσίας compareONE της εταιρείας cosmoONE, προκειμένου να διεξάγονται ηλεκτρονικά προσκλήσεις ενδιαφέροντος, έρευνες αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών. Η υπηρεσία compareONE, διαχειρίζεται  συνολικά τα «αιτήματα μικροπρομηθειών» του Νοσοκομείου και είναι διαθέσιμη μέσω INTERNET προς τις εταιρίες – προμηθευτές που έχουν προσκληθεί και ανταποκριθεί θετικά  στο σχετικό αίτημα. Η εν λόγω υπηρεσία υλοποιείται, υποστηρίζεται και παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών, και δεν επιφέρει κόστος για την εταιρία σας.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να  υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε διαδικασίες υποβολής προσφοράς και σε πρόχειρους διαγωνισμούς που πιθανόν διενεργηθούν μέσα από την εφαρμογή. Η διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης ξεκινάει με την συμπλήρωση και την υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησις την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.cosmo-one.gr/rfxdata.htm

Με την παραλαβή της αίτησης σάς, εκπρόσωπος της εταιρείες cosmoONEθα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με την υπηρεσία και την εκπαίδευση σας στην εφαρμογή compareONE. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία.

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . ή τηλ : 210 2723810, 210 2723360 και 8011115500 (χωρίς χρέωση).

 

OΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  1.  

   1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι. « Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» & «Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ «482635» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Τ.Π.Α, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση       των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

   2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

   3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (15)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Πέμπτη 02-10-2014 ως και την Πέμπτη 16-10-2014.

   4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

   5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sgoritsa@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

   6. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

   7. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

    

    

    

    

    

     

    

                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

    

       

     

    

                           ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

                                                                         

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της συντήρησης των ανελκυστήρων του Γεν. Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», του Κ.Ψ.Υ Ιωαννίνων& του Κ.Υ. Κόνιτσας το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Δευτέρα 29-9-2014 ως και την Δευτέρα 13-10-2014.

 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta .gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

   

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροφίμων του Γεν. Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Δευτέρα 29-9-2014 ως και την Δευτέρα 13-10-2014.

 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta.grκαι lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

 5. ToΝοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΕΝΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ως και την ΤΡΙΤΗ 30-9-2014.
 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta .gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.
 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του   ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ   το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
 2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5)ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστοτοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ως και την ΤΡΙΤΗ 30-9-2014.
 3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:promithies@gni-hatzikosta .gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.
 5. ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
 6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

Με την αριθμ. 12637/06-08-2014 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της 22/08/2014 (Διακ. αριθμ. 32/’14) για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ποσότητα 770.000 περίπου λίτρων Πετρελαίου κίνησης προοριζόμενο για θέρμανση και άλλες χρήσεις για το Γεν. Νοσοκ. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προϋπολογισμού 1.155.000,00 € και 30.000 περίπου λίτρων Πετρελαίου Θέρμανσης για τη Μέση Νοσηλευτική Σχολή και τους Ξενώνες εντός της πόλεως στα Ιωάννινα προϋπολογισμού 45.000,00€).

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 16/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», οι παρακάτω, προκειμένου να προβούμε στην διενέργεια του διαγωνισμού:

 

1.

ΜΠΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Προϊστάμενος Γραμματείας Ε.Ι. του Νοσοκομείου.

2.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

3.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,

Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

4.

ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.,

Τεχνικός Θερμαστής του Νοσοκομείου.

5.

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,

Διοικητικός υπαλ. του Νοσοκομείου.

Αφού είχαμε την απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης του κλειστού φακέλου της Οικονομικής προσφοράς της Ένωσης Προμηθευτών ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ που έγινε ομόφωνα αποδεκτή κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού της τεχνικής αξιολόγησης σύμφωνα και με την αριθμ. 8/29-08-2014 (θ.17) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Η ένωση προμηθευτών ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ προσφέρει τα παρακάτω:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό

0,2% (μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης διαμορφούμενης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό

0,2% (μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό)

 

Επειδή ο διαγωνισμός έχει κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό) και προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά της ένωσης προμηθευτών ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και το Νοσοκομείο να εξετάσει την περίπτωση να προχωρήσει στην κατακύρωση αυτού με μία μόνο προσφορά, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 άρθρο 21 παράγραφος (η) παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με συγκριτικά στοιχεία τιμών από προηγούμενο διαγωνισμό.

Α/Α

ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 2012

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ.

0,2%

0,2%

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι παρατηρείται απροθυμία από τους προμηθευτές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό καυσίμων, δεδομένου ότι στους προηγούμενους διαγωνισμούς κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 υπήρξε μία έως και καμία προσφορά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κάνουμε αποδεκτή την παραπάνω κατατεθείσα προσφορά, επειδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι το ίδιο με εκείνο που πρόσφερε η ίδια εταιρεία – ένωση προμηθευτών το έτος 2012 (αριθμ. Σύμβασης 147/12) και επίσης το ίδιο με εκείνο που πρόσφερε στον πρόχειρο διαγωνισμό (αριθ. Σύμβασης 2/14) .

Το Γενικό Νοσοκομείο Γ. Χατζηκώστα Ιωαννίνων προκειμένου να προβεί στην
Α Ν Α Θ Ε Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Π Ο Κ Ο Μ Ι Δ Η Σ , Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Κ Α Ι
Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Μ Ο Λ Υ Σ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν ( EAAM + MEA + AEA )- EAYM
προκηρύσσει Πρόχειρη Διαγωνιστική Διαδικασία, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
45.000,00 € με ΦΠΑ και έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-
2007).
1.3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-
7-2007).
Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
1.5. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.6. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή
παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
1.7. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
1.8. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.
1.9. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με
το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).
1.10. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και
1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη
ισχύος του Ν. 3310/2005.
1.11. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
1.12. Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την
οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.13. Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L
335/20-12-2007).
1.14. Το Ν.3867/10 αρθρ. 27 «Περί αρμοδιότητας των διοικήσεων των φορέων να
αποφασίζουν χωρίς προηγούμενη έγκριση από άλλο όργανο για την προμήθεια
εξοπλισμού έως
1.15. του ποσού των 45.000€».
1.16. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
1.17. Την υπ' αριθ. 9/18-9-2014 Θ(12) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου Γ. Χατζηκώστα Ιωαννίνων περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο
Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 6/10/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.30
π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ), 30.000 lit περίπου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 29-9-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Ημερομηνία διενέργειας: 29/09/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
 2. 2.Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 29/09/2014 και ώρα 11:00 π.μ.
 3. 3.Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό).
 4. 4.Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο).
 5. 5.Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
 6. 6.Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
 7. 7.Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
 8. 8.Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο η προσφορά σε δύο αντίτυπα.
 2. 2.Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 3. 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.

   3.1. Να δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο νομό.

3.2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα αναγράφονται αριθμητικώς και oλoγράφως.

3.3. Η τιμή που θα δοθεί θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, μέση χονδρική τιμή πώλησης του είδους στο νομό, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.           

Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο νομό.

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

 1. 1.Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλ., άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%.
 2. 1)Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
 3. 2)Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
 4. 3)Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ 0,10%΄.
 5. 4)Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

6. Η παράδοση των καυσίμων από τον Προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στις δεξαμενές καυσίμων του Νοσοκομείου ή των αποκεντρωμένων Μονάδων Υγείας του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα, ύστερα από παραγγελία που θα γίνεται με φαξ, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση έγγραφης παραγγελίας από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

7. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

8. Οι προδιαγραφές, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

9. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 22-09-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

   Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θαυπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάντο προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίοανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωςεκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη τουπαρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικήςπαραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οιπροβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Υποχρεωτικά να κατατεθεί από ένα δείγμα σε κάθε είδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΠ.

 

 

                 ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ   ΕΩΣ 250ΜL

1.500

2.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤ. ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΛΑΚΑ 0,25Χ7cm

300

3.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ φλεβοκέντησης με 2 ιμάντες στήριξης S- M- L

80-320-80

4.

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓ: L-XL

1.500

5.

ΜΠΛΟΥΖΕΣΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣΑΠΟΣΤ.ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣΜΕΓ:L-XL

350

6.

ΚΑΛΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ MAYO 75Χ145cm

400

7.

ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΑΣ 2ΘΕΣΕΩΝ 40X45cm

2.000

8.

ΘΗΚΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 13X200cm περίπου

150

9.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ μεταλλικοί τ. ΖΙΜΕΡ   μεγέθη 1/2 3/4 1΄

από 48 τεμ.

10.

ΚΟΛΑΡΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΑΠΛΑ ΜΑΛΑΚΑ   S- M- L- XL

40-80-120-40

11.

ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΜΕ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ Ο2 2M

1.500

12.

ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ENΗΛΙΚΩΝ

300

13.

ΟΘΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

40.000

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 54

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"