Administrator

Administrator

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ προοριζόμενου για θέρμανση και άλλες χρήσεις) για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» & (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) για τις Μονάδες Υγείας, (Μέση Νοσηλευτική Σχολή και τους Ξενώνες) εντός της πόλεως στα Ιωάννινα, το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για μία εβδομάδα από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Τρίτη 20-10-2015 ως και την Τρίτη 27-10-2015.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στις δυο παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: promithies1@gni-hatzikosta.gr και lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr.

ToNοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας   όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακλουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Χειρουργείου, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 20-10-15, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.  

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων , παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 16-10-15, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :     ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙΑ ΚΟΛΟΝOΣΚΟΠΗΣΕΩΝ.

300

555

2

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ Μ.Χ. ΟΥΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΑ.

500

22

3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 0,5ML.

1.000

110

4

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ PRINTHEAD 8 DOTS/MM 216 WWWIDE.

70

620

5

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ.(ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ)

20 ΚΙΛΑ

125

6

ΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ.

10 ΚΙΛΑ

55

7

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 65Χ60(ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΚΟΡΔΟΝΙ).

50

78

8

ΕΡΓΑΛΕΙΟΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ PREMIUM SURGICLIP SMALL-MEDIUM-LARGE

(18+12+12)

ANTIΣΤΟΙΧΑ)

4.326

9

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΟΔΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ(1ΑΡΣΕΝΙΚΟ-1ΘΗΛΥΚΟ).

1000

640

10

EXTEUSION W/T CONNECTOR 10 CM.

300

345

11

ΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ(40Χ60CM)

2.000

135

                                                                                                                                            ΣΥΝΟΛΑ:7.011,00 €                                                                        

H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =8.623,53

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων , παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 16-10-15, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ.  

 

Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :     ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ.

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗ.

4

1.520

2

ΓΛΥΦΑΝΑ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ 4ΜΜ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ.

10

2.330

3

ΘΗΚΕΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 0°

10

870

                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΑ: 4.720€                                                                        

H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 23% =5.805,60

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Εγκρίνεται το αίτημα που αναγράφεται στο ζ) παραπάνω σχετικό και το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία και συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας έως της 14-10-15, ημέρα Πέμπτη καιώρα 11.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   - 013510323

Τα συμβατά κάνιστρα να παρέχονται ως συνοδός εξοπλισμός

5.000

7.250,0

2.

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ   - 013509788

5.000

10.350,0

                                                                        ΣΥΝΟΛΑ:         17.600,0€

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 20-10-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε έως της 07-10-15, ημέρα  Τετάρτη  καιώρα 11.00π.μ.  

Προσοχή :Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσωσυστήματος COSMOONE με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται σε αυτό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :    ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Α/Α

                   ΟΝΟΜΑ   ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Γάζαακτινοσκιερή 24ply 10Χ20cm - 013510402

ΤΕΜ.

100.000

7.400,0

2.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50τεμ. -   070000033

ΣΥΣΚ

1.500

7.770,0

                                                                          ΣΥΝΟΛΑ:              15.170,0€

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>
Page 21 of 87

Τελευταίες προκηρύξεις

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"