Βρίσκεστε εδώ: \ Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί \ ΜΑΙΟΣ 2013 \ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΚΑΕ 1250)

Thursday, 16 May 2013 06:45

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΚΑΕ 1250)

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                Ιωάννινα, 15-5-2013
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»                    Αριθ. Πρωτ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   
Πληροφορίες: ΚΑΡΡΑ ΑΜΑΛΙΑ- ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2651080625 - 80624                                
                                                                                                         
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ :82/13
 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ (ΚΑΕ 1250)
Π.Π.Υ.Υ. 2012- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013  ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ CPV22820000-4
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ύστερα από:
1) Την αριθμ. 21/21-11-12 (Θ.12) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
2) Την αριθμ. 3567/09-05-’12 K.Υ.Α.  (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) έγκρισης του ΠΠΥΥ 2012.
3) Την αριθμ. 5805/08-08-’12 Υ.Α. (ΦΕΚ 2309/Β/08-08-2012) έγκρισης φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012.
4) Το αριθμ. πρωτ. 6881/03-10-’12 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (οδηγίες εκτέλεσης εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2011, πιστώσεις 2012 και 2013)
5) Την αριθμ. 18997/08-11-’12 Απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ.
 
 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
 
Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας:

5/06/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου

Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών:

5/06/2013 και ώρα 11:00 π.μ

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η χαμηλότερη τιμή βάσει δείγματος

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:

Δεν απαιτείται

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης:

Ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.

 

Ισχύς προσφοράς:

Τρεις (4 ) μήνες.

Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών.        
Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Κατάσταση ζητούμενων ειδών  .
 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 & ΠΔ.118/΄07 Περί Προμηθειών.
Ακολουθούν Ειδικοί Όροι, Κατάσταση ζητούμενων ειδών  .
         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΕΝΤΥΠΩΝ  2013   Αριθμ. Διακ.    82/’13
 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

α/α

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλόκ 100Φ. Διευθυντών

3.000

2.

Μπλόκ 50 Φ 3/πα Εισιτήρια

400

3.

Μπλόκ 50 φ 4/πλά χημικό Εργαστηρίων

3.000

4.

Κάρτες άσπρες και μπλε Ακτινολογικού

20.000

5.

Μπλόκ 100Φ απλά Αιμοδοσίας

300

6.

Μπλοκ 50 φ 3/πλά Μετακίνηση ασθενούς

100

7.

Βιβλίο 300 φ. Μητρώο [αριθμημένο]

160

8

Mπλοκ 50φ 2/πα συνταγή ναρκωτικών [2/πλη γραμμή]

80

9

Μπλόκ παραπεμπτικά 100Φ.

2.500

10

Μπλόκ 50γ 2/πλά Δυναμολόγια

30

11

Φύλλα Πιστοποιητικά θανάτου

1.000

12

Μπλόκ 50 φ 3/πλά τροφής ασθενών

400

13

Μπλόκ 50 φ 3/πλά Συνταγολόγιο φαρμάκων

200

14

Μπλόκ 50 φ 4/πλά αναλυτικό δελτίο διάθεσης υλικών

500

15

Μπλόκ 50 φ 4/πλά ειδική συνταγή ναρκωτικών

100

16

Μπλόκ 100 φ απλά ειδικό βιβλίο διάθεσης ναρκωτικών

20

17

Μπλόκ 100 φ απλά πρωτόκολλο παραδ. και παραλ. ναρκωτικών

40

18

Κάρτα δελτίο Εξετασθείσας

1.000

19

Φυλ. Διαλειπόντων αυτοκαθετηριασμών

1.000

20

Κάρτα μπλε και λευκή Ατομικά στοιχεία

3.000

21

Μπλοκ 100φ απλά παραπεμπτικά ιστολογικού

50

22

Φύλλα Γυναικολογικού ιστορικό 2/ΦΥΛΛ

1.000

23

Φύλλα κίτρινα Μαιευτικό 2/ΦΥΛΛ

1.500

24

Φύλλα λευκά Μαιευτικό 2/ΦΥΛΛ

         1.000

25

Φύλλα παρακολούθησης Εξ. Ασθενή Υπερτασικού

1.000

 

26

Φύλλα Εργαστηριακών Υπερτασικού

1.000

27

Φύλλα ενημερωτικό σημείωμα

1.000

28

Μπλόκ 50 φ 2/πλά συνταγή ναρκωτικών (μονή κόκκινη γραμμή)

600

29

Μπλόκ 100 φ παραπεμπτικό κυτταρολογικού

80

30

Μπλοκ 100φ  για γυαλιά (κολητά)

20

31

Φύλλα προεγχειρητικής εξέτασης

1.000

32

Φύλλα ουροδυναμικός έλεγχος

1.000

33

Φάκελλα πράσινα ιστορικό

18.000

34

Φύλλα ιατρική γνωμάτευση

1.000

35

Μπλοκ 50φ 3/πλά χημικά συνταγ. Αντιβιοτικών

500

36

Μπλοκ 2/πα χημ. Απεικονιστική εξέταση

20

37

Κάρτα δελτίο 3ωρης θερμομέτρησης

5.000

38

Μπλοκ 100φ ακουόγραμμα (κοληττά)

20

39

Φάκελλα  ασθενή πράσινα με έλασμα 

10.000

40

Μπλόκ 50 φ 3/πλά αναγγελίας βλαβών

50

41

Μπλοκ 50φ.2/πα χημ. εγχρ. διάθεσης αίματος

250

42

Κάρτα έγχρωμη ΤΕΠ

40.000

 
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

α/α

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Κάρτα παρακολούθησης

1.000

2.

Κάρτα πράσινη ραντεβού

2.000

3.

Ευρετήρια 200 φ (25Χ35)

2

4.

Κάρτα καφέ ραντεβού

2.000

5.

Καρτέλα καφέ  εξετάσεων

20.000

           
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ     

α/α

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φάκελλα αλληλογραφίας

4.000

2.

Μπλοκ  100φ απλά εγγράφων

20

3.

Φάκελλα κίτρινα 25Χ18

4.000

4.

Φάκελλα κίτρινα 25 χ35

4.000

5.

Βιβλία πρωτόκολλα 250 φ 30Χ42

1

6.

Φάκελλα με δεξί παράθυρο

3.000

7.

Κάρτες και φάκελο προσκλήσεων (20,5χ11,2)

200

 
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

α/α

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλόκ 100φ απλά πιστοποιητικά

100

2.

Μπλόκ 50φ 3/πλά εξιτήρια

200

3.

Μπλόκ 50φ 3/πλά διαταγή πορείας

80

4.

Μπλόκ 100φ απλά αίτηση νοσηλείας

120

     
 
 
 
  1. 7.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α/α

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλοκ 100φ απλά αίτηση για αναρρωτική

30

2.

Μπλοκ 100φ. κανονικής άδειας

15

3.

Μπλοκ 100φ απλά αιτήσεις υπαλλήλων

50

4.

Υποφάγελλοι σε χαρτόνι [Α,Β,Γ,Δ]2/φυλλο [34,5χ24,5]

200

5.

Ψηφοδέλτια 20χ15

3.000

6.

Φάκελα για ψηφοδέλτια

1.000

7.

Έκθεση αξιολόγησης [σκληρό χαρτί]

800

 
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπλοκ 50φ 2/πα Δελτίο αποστολής ειδών 

20

 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Σφραγίδες στρογγυλές

10

2.

ΜΠΛΟΚ 50Φ3/ΠΑ ΧΗΜ.ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΕΓΧΡΩΜΑ)

50

 
8. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Φύλλο δελτίο εφημερίας ιατρικού προσωπικού

2.000

2.

Φύλλο Μισθοδοτική κατάσταση

500

 
9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

 Μπλοκ 50φ. κατάσταση τροφής 2/πα χημ.

10

           
10. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Φύλλα Εργαστηριακών

2.000

 
11. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλο αποβαλλόμενα υγρά

3.000

2.

Φύλλο Υπεύθυνη δήλωση

2.000

3.

Φύλλο δελτίο υγρών

2.000

4.

Κάρτα 3ωρης θερμομέτρησης

4.000

5.

Φύλλο Μέτρηση Α.Π.και ΣΦ

2.000

6.

Κάρτα Διάγνωση 

500

7.

Φύλλο πρόγραμμα χειρουργείου

3.000

8.

Βιβλίο 300 Φ εγχειρήσεων 

10

 
12. ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλα ανατομική εντόπιση μελανομάτων

500

 
13. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φάκελλα κίτρινα καρδιολογ.

3.000

2.

Φάκελλα κίτρινα υπέρηχοι καρδιάς

3.000

3.

Φύλλα Εργαστηριακών

1.000

4.

Φύλλα συνοδευτικό HOLTER

1.000

5.

Φύλλο Αντιπηκτικής αγωγής

1.000

6.

Κάρτα ηλεκτροκαρδιογράφημα

6.000

7.

Φύλλο Γλαύκωμα

1.000

8.

Φύλλο Ιστορικό Ασθενούς 2/φυλ.

1.000

9.

Φύλλο Προεγχειρητικής εξέτασης

1.000

                      
 
 
 
 
     
14.  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλο Ιστορικό νεογνών

2.000

2.

Μπλοκ 50φ 2/πα εξόδου νεογνών

50

3.

Κάρτα τρίωρης θερμομέτρησης

2.000

4.

Μπλόκ 50φ 2/πα Πρακτικό εξόδου Μαιευτικό

50

5.

Μπλόκ 50φ 2/πο χημ. Πρωτόκ. παραλ. τιμαλφών& χρημάτων

5

6.

Μπλόκ 50Φ 2/Πα δηλώσεις γεννήσεων

80

7.

Βιβλίο αίθουσας  τοκετών

2

8.

Κάρτες ροζ ψυχοπροφυλακτικής

500

9.

Κάρτα επιτόκου

500

10.

Φύλλα κολποσκοπισης

2.000

     
15. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλο παρακολούθησης

500

2.

Φύλλο ιστορικό ασθενούς

500

3.

Φύλλο φυσική εξέταση

500

4.

Κάρτα εργαστηριακών εξετάσεων

500

16. Μ.Τ.Ν.

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλα  συνεδρίες αιμοκάθαρσης A4

2.000

                                               
17.  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλο αντικειμενική εξέταση 2/φυλλο

2.000

2.

Φύλλο διάγραμμα βάρους

2.000

3.

Φύλλο φάρμακα από το στόμα

2.000

4.

Φύλλο διάγραμμα 4ωρης θερμομέτρησης

2.000

5.

Φύλλο διάγραμμα θερμομέτρησης

2.000

6.

Φύλλο διάγραμμα υγρών ενδοφλέβια

2.000

7.

Κάρτα φαρμάκων

1.000

8.

Μπλόκ 100φ απλά ενημερωτικών

20

9.

Φύλλο Διάγραμμα διατροφής

1.000

10.

Φύλλο φάρμακα που χορηγούνται με ενέσεις

1.000

11.

Φύλλα Περίμετρος Κεφαλής

2.000

12.

Φύλλο Ύψος

2.000

13.

Φύλλο βάρος

2.000

14.

Φύλλα διάγραμμα εργαστηρ. Εξετάσεων

2.000

15.

Φύλλο Οδηγίες

1.000

16.

Φύλλο Β.Μ.Ι.

1.000

                                   
18. ΠΡΟΩΡΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλα Ημερήσιο διάγραμμα 2/φυλλο

1.000

2.

Φύλλα Εργαστηριακών

1.000

3.

Φύλλα ιστορικό 2/φυλλο

1.000

4.

Φύλλα Πορεία

1.000

5.

Φύλλα πίνακες βάρους νεογνών

1.000

 
19. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλοκ 100 Φ απλά ιατρική γνωμάτευση

100

2.

Φάκελοι αρχείου 40χ50 έντυποι 

500

3.

Κάρτα διάγνωση 38χ35

500

 
 
 
20.   ΩΡΛ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλο ιστορικό 2/φυλλο

500

 
 
 
 
21. ΜΕΘ
 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλα Ιστορικό 

1.000

2.

Φύλλα Εργαστηριακών

1.000

3.

Φύλλα ΄Έκθεση μεταφοράς

1.000

4.

Κάρτα ασθενούς έγχρωμη

1.000

5.

Φύλλα Νοσηλευτικό σημείωμα μεταφοράς

1.000

6.

Κάρτα εισαγωγής

500

7.

Μπλοκ 50φ 3/για χημ. πιστοποιητικά θανάτου

10

8.

Φύλλο πρωτόκολλο αερισμού 

1.000

 
22. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Κάρτα πράσινη ιστορικό

1.000

2.

Έντυπο έγχρωμο αξία δοκιμασίας (test)

200

3.

Έντυπο έγχρωμο πληροφορίες

200

4.

Μητρικός θηλασμός 6/φυλλο (14,5Χ21,5)

200

5.

Έντυπο έγχρωμο Αντισύλληψη[21χ10]

200

6.

Έντυπο έγχρωμο Εγκυμοσύνη 18 φύλλο 13,5 Χ20 [έγχρωμο]

200

 
 23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπλοκ 100Φ απλά Στοιχεία εγχείρισης

100

2.

Μπλοκ 100φ 2/πο χημικό αναισθησίας με άσπρο εξώφυλλο

100

3.

Μπλοκ ημερήσια καθήκοντα νοσηλευτικού 100 Φ

50

4.

Μπλοκ 50Φ 4/Πα Ειδικό συνταγολόγιο χορηγ. Ναρκωτικών

10

5.

Μπλοκ 50 φ.3/πο χημικό κυστεοσκόπησης διάτρητο στο μέσον 

30

 
24. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλόκ 2/πα χημ. 50Φ Ακτινολογικά ευρήματα μικρά

50

2.

Φάκελλα μικρά Ακτινολογικού (26X32}

12.000

3.

Φάκελλα μεγάλα  Ακτινολογικού

20.000

4

Μπλόκ 50φ.2/πα χημ.  ακτινολογικά ευρήματα μεγάλα

100

5.

Μπλοκ 2/πα 50γ. Χημ. Υπεύθυνη Δήλωση

20

 
25. ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φάκελλα λευκά Αξονικού

15.000

2.

Μπλοκ 50φ 2/Πα χημικ. ευρήματα

100

3.

Βιβλία Μητρώα 200Φ 25Χ35

10

4.

Φυλ. Δήλωση Υποψηφίου

1.000

 
26. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλόκ 100Φ απλά Μικροβιολογικού

100

2.

Μπλόκ 100Φ απλά Oξεάντοχα

20

3.

Μπλόκ 100Φ απλά καλλιέργειες εξέταση κολπικού

100

4.

Μπλοκ 100Φ απλά καλλιέργειες

100

5.

Βιβλία 200Φ εξετάσεων

3

6.

Βιβλία 200Φ Καλλιεργειών

20

7.

Μπλοκ 100φ εξέταση ούρων

100

 
27. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Βιβλία 200 φ αποστειρωμένων υλικών

2

2.

Βιβλία 200 φ σετ εργαλείων

2

3.

Βιβλία 200 φ αποστείρωση κλινικών

2

 
 
 
 
 
28. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Βιβλίο 600Φ Παθολογοανατομικού (30Χ40)

2

 
29. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπλοκ 50Φ 2/Πα TEST PAP

50

2.

Μπλοκ 50 Φ 2/πα Πνευμονολογικά περιστατικά

50

3.

Μπλοκ 50 Φ 2/Πα Ουρολογικά περιστατικά

50

4.

Βιβλία 50Φ 2/Πα FNA Περιστατικά

50

5.

Βιβλία 300Φ πρωτόκολλα

2

6.

Βιβλία ευρετήρια 200φ

2

 
30.  ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Βιβλία 200 φ. επιπλοκών

2

2.

Βιβλία 200 φ. Διαγνωστικοί καθετήρες

2

 
31. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλοκ 100Φ απλά έκθεση ενδοσκόπησης ανωτέρου

20

2.

Μπλοκ 100Φ απλά προετοιμασίας

20

 
32. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Βιβλίο πλάσματος –αιμοπεταλίων (300 φύλλων )

2

2.

Βιβλίο αιμοληψιών (30Χ40) (300 φύλλων )

2

3.

Βιβλίο συμβατοτήτων (30Χ40) 300 (φύλλων)

2

4.

Βιβλίο ομάδων –Ευρετήριο (200 φύλλων )

2

5.

Βιβλίο ποιοτικός έλεγχος [200φ]

2

6.

Βιβλίο φαινοτύπου [200φ]

2

7.

Βιβλίο εργαστηριακού ελέγχου [200φ]

2

8.

Βιβλίο αντίστροφες [200φ]

2

9.

Βιβλίο coombs [200φ]

2

10.

Βιβλίο κατατιθέμενων φιαλών-ευρετήριο [200φ]

2

11.

Βιβλίο συλλόγων –ευρετήριο [200φ]

2

12.

Κάρτες δίχρωμες εθελοντή αιμοδότη

2.000

13.

Κάρτες ομάδων αίματος χρωματιστές

3.000

14.

Αυτοκόλλητες ετικέτες ομάδων αίματος δίχρωμες

12.000

15.

Αυτοκόλλητες ετικέτες Δεσμευμένα

2.000

16.

Αυτοκόλλητο ετικ. Αυτόλογη Μετάγγιση πράσινη

2.000

17.

Αυτοκόλλητες ετικέτες συμπ. Ερυθρών χρωματιστές

2.000

18.

Αυτοκόλλητες ετικέτες πλυμένων ερυθρών χρωματιστές

2.000

19.

Αυτοκόλλητες ετικέτες ελέγχου αίματος χρωματιστές

6.000

20.

Αυτοκόλλητες ετικέτες φορητών ψυγείων δίχρωμη

1.000

21.

Αυτοκόλλητες ετικέτες πλάσματος

2.000

22.

Αυτοκόλλητες ετικέτες φρέσκου πλάσματος δίχρωμη

3.000

23.

Αυτοκόλλητες ετικέτες συμβατοτήτων

3.000

24.

Αυτοκόλλητες ετικέτες αιμοπεταλίων χρωματιστές

2.000

25.

Μπλοκ 100φ Απαντήσεων

50

26.

Φύλλα λίγες συμβουλές (έγχρωμα)

2.000

27.

Αυτοκόλλητες ετικ. Δεσμευμένα προς έλεγχο (κίτρινες)

1.000

28.

Αυτοκόλλητες ετικ. Λευκαφαιρεμένα

2.000

29.

Αυτοκόλλητες ετικ. FFFQ

2.000

30.

Αυτοκόλλητες ετικ. Κέντρ. Αιμοδοσίας

15.000

31.

Κάρτα Δελτίο Αιμοδότη

8.000

32.

Μπλοκ 100φ υπεύθυνη δήλωση παραλαβής αίματος

10

33.

Μπλοκ 50φ.2/πο βεβαίωση εθελοντών

10

34.

Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 

1.000

35.

Χριστουγεννιάτικες κάρτες και φάκελλα

200

 
 
 
 
 
33. Κ.Ψ.Υ. 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλο Ψυχολογική Εξέταση 2/φυλ.

500

2.

Φύλλο πληροφοριακό σημείωμα

500

3.

Φύλλο ημερ. Εξέτασης ασθενών

500

4.

Φύλλο ψυχιατρικό ιστορικό 3/φυλλ.

500

5.

Φύλλο παιδοψυχιατρικό ιστορικό 3/φυλλ.

500

6.

Φυλλάδιο εξέτασης 8/φυλλο

50

7.

Φύλλο αθήνα τεστ 5/φυλλο

500

8.

Φύλλο Απαντήσεων 10/φυλλο

500

 
34. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλόκ 50 φ 3/Πα πρωτόκολλο παραλαβής

20

2.

Μπλοκ 50φ.3/πα χημ. απόδειξη παροχής ιατρ.& παρακλινικων εξετάσεων

500

 
35. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Φύλλα εξέταση αίματος δίχρωμα

1.000

2.

Μπλοκ 100Φ απλά δίχρωμο

1.000

3.

Κάρτα καφέ

1.000

 
36. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπλοκ  50Φ 3/πο χημικό απεικονιστικής εξέτασης

20

2.

Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 16Χ23

1.000

 
37. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλοκ 100φ γενική αίματος

10

2.

Μπλοκ 100φ προθρομβίνης

10

 
38. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Κάρτα θερμομετρικό διάγραμμα (μπλε)

25.000

2.

Κάρτα ασθενή

20.000

3.

Κάρτα δελτίο φαρμάκων

20.000

4.

Καρτα Παρατηρήσεων Υπεύθυνης Αδελφής

15.000

5.

Καρτα Ιατρικών Οδηγιών

15.000

6.

Φύλλο Πορεία Νόσου

6.000

7.

Φύλλο Νοσηλείας 2/φυλλ.

6.000

8.

Φύλλο Ιατρική έκθεση

8.000

9.

Φύλλο Ιστορικό Ασθενούς  2/φυλλ.

6.000

10.

Φύλλο Μέτρηση Ούρων

4.000

11.

Μπλοκ 100 φ. απλά αλληλογραφίας

50

12.

Φάκελοι λευκοί αλληλογραφίας

4.000

13.

Φάκελοι ασθενών με σπιράλ (χάρτινοι )

2.000

14.

Φύλλα πληροφοριακό (ενημερωτικό) σημείωμα

4.000

15.

Φύλλα Υπεύθυνη δήλωση

8.000

16.

Κάρτες μικρές 9Χ 5,5

4.000

17.

Φακελάκια φαρμάκων (5,5 Χ 8,5)

120.000

18.

Κάρτα φυσικοθεραπείας (ροζ, σιέλ, πράσινο, κίτρινο)

1.000

19.

Μπλοκ  50 φ 3/πα χημικά  κινολόνων

300

 
39. Κ.Π.Κ.

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπλόκ 100φ απλά αλλ/φίας δίχρωμα

10

 
40.  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤHTA

1.

Μπλοκ 5Φύλλων  3/Πα Χημικό Ατομική συνταγή (αριθμισμένα)

20.000

 
 
 
41. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ EΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπλόκ 50φ Ηλεκτρολόγου διπλό χημικό

50

2.

Μπλόκ 50 φ Μηχανοτεχνιτών διπλό χημικό

50

3.

Μπλόκ 50Φ Ψυκτικού  διπλό χημικό

50

4.

Μπλοκ 28φυλλ. Πίνακας ελέγχων

50

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
1.  Να κατατεθεί η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα.
2.  Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη και για όλη την ποσότητα.
3.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
4.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν φάκελο με τα δείγματα των υπό προμήθεια εντύπων. Ο φάκελος με τα έντυπα – δείγματα- θα διατίθεται από το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού – Εντύπων του Νοσοκομείου. Η παραλαβή του φακέλου των δειγμάτων θα γίνεται με μέριμνα, έξοδα και ευθύνη των υποψηφίων προμηθευτών έπειτα από συνεννόηση με το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού – Εντύπων του Νοσοκομείου, κον Παντελή Σούλιο στο τηλέφωνο 26510 80596.
 
Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
2.H Επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα από τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα αυτά θα πρέπει να προσκομισθούν εντός 5 (πέντε) ημερών. Η μη προσκόμιση ζητηθέντος δείγματος είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.
3.  Να δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς τουλάχιστον ως  Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα διενέργειας.
 
B. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ θα περιλαμβάνει:
Στην προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και η μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ.
    1) Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται , εφόσον υπάρχει , ο αύξων αριθμός του είδους που  είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού .Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ .
     2) Τα προσφερόμενα είδη εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ οι τιμές αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου (άρθρο 13 του Ν.3918/11).
Οι οικονομικές προσφορές να κατατεθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

7.

Έκθεση αξιολόγησης [σκληρό χαρτί]

800

 

11.1.11

0,19 €/

ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ

 
Γ. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της διακήρυξης.
 
Ε. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
    Εγγυητική Επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται.
 
ΣΤ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :
1)  Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981):  1,50%.
2) Επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).
3)Υπέρ του ΕΑΑΣΔΥ:0,10%.
4) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).
5) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.
 
                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  
 
                                                                        ΦΩΤΗΣ  ΒΑΒΒΑΣ

Latest from Administrator

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
esy.ΝΕΤ
 nosileia
 ehealthforum
 promitheiesy
perifereia hpeirou
 perifereia2
Δημοσιεύσεις ανά μήνα
Ανακοινώσεις ανά μήνα
Copyright © 2011-2014, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"